تداوم همدلی و همسویی برای ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان تامین اجتماعی
تداوم همدلی و همسویی برای ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان تامین اجتماعی

رشت - ایده آل خبر - سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان با مدیرکل تامین اجتماعی استان دیدار و به تبادل نظر در زمینه تقویت موضوعات مشترک کاری پرداختند .

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان – در این نشست ضمن تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف کاری ، بر تداوم همدلی و همسوئی برای ارائه خدمات مطلوبتر به بیمه شدگان به ویژه موضوع توسعه خدمات الکترونیکی سازمان تاکید گردید .

در این دیدار دکتر قنبرپور سرپرست مدیریت درمان با بیان نقش مهم سازمان تامین اجتماعی در توسعه عدالت اجتماعی و ایجاد آرامش و امنیت در جامعه تاکید کرد که بری ارتقاء خدمات کمی و کیفی بیمه شدگان نهایت تلاش را خواهیم نمود. ایشان افزود برای توسعه خدمات الکترویک طرح نسخه الکترونیکی وحذف دفترچه های درمانی با توسعه زیرساخت ها و نرم افزارهای لازم با جدیت در حال انجام می باشد.

در این جلسه همچنین دکترعلی حسین نژاد مدیرکل استان خدمات درمانی ارائه شده در مدیریت درمان استان را مهم و با اهمیت قلمداد نمود و افزود: بدلیل عمومیت برخورداری و فراگیری ، عملکرد آن بخش بزرگی از میزان رضایتمندی شرکای اجتماعی را دربردارد .