نقش تغیبر رفتار افراد جامعه در کاهش شیوع و انتقال ویروس  کرونا
نقش تغیبر رفتار افراد جامعه در کاهش شیوع و انتقال ویروس  کرونا

رشت - ایده آل خبر - فرماندار رشت به برخورد دوستانه و رعایت شئونات انسانی در گفتار ناطرین از سوی ناظرین طرح ضربتی تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد.

به گزارش ایده آل خبر – فرماندار رشت با قدردانی از همکاری و همراهی نیروهای انتطامی، نظامی، اماکن و بهداشتی و ..در اجرای طرح ضربتی تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا در رشت بیان داشت: امروز هیچ مدیری تمابل به تعطیلی کسب و کار ندارد و به هیچ عنوان هیچیک از اعضای این گروه ها تمایلی ندارد که بازار و کسب و کار تعطیل گردد ، اما با توجه به آمارها و شرایط کنونی زندگی و سلامتی مردم بر هر چیز دیگری الویت دارد.

علی فتح الهی با تاکید بر برخورد دوستانه و رعایت شئونات انسانی در گفتار ناطرین تصریح کرد: در این طرح کل کسب و کار را تعطیل نمی شود و فروشگاه های تامین مایحتاج اولیه بیست و چهارساعته باز خواهد بود.

وی افزود: اگر بتوانیم زنجیره حضور مردم در بک بازده زمانی کوتاه را کم کنیم به قطع شاهد کاهش شیوع ویروس کرونا خواهیم بود‌. و احاد جامعه می توانند با تغییر رفتار در یک بازده زمانی یک ماهه در این مدت خریدهایی که قرار است ساعت ۱۸ صورت گیرد ببن ساعات ۸ صبح تا ۱۷ انجام شود.

فرماندار رشت با اظهار تاسف از درگذشت شمار بسیاری از نخبگان و کادر درمان از زمان شبوع کرونا تاکنون گفت: شایسته است تا این تغییر رفتار در اصناف و کسب و کار انتقال یابد .