حفظ سلامت همکاران و بیمه شدگان اصلی ترین الویت تامین اجتماعی است
حفظ سلامت همکاران و بیمه شدگان اصلی ترین الویت تامین اجتماعی است

رشت _ ایده آل خبر _ مدیردرمان و مدیرکل تامین اجتماعی استان در جلسه ی مشترک که به منظور مقابله با کووید 19 در محل مدیریت درمان تشکیل شد تاکیدکردکه حفظ سلامت همکاران و بیمه شدگان مهمترین و اصلی ترین اولویت تامین اجتماعی است لذا نظارت بررعایت پروتکل های بهداشتی در سطح مراکز درمانی و بیمه ای یکی از اقدامات مهم خواهد بود.

به گزارش ایده آل خبر  ، دکتر محمد حسین شهدی نژاد مدیر درمان تامین اجتماعی استان در این جلسه با اشاره به اینکه استفاده از ماسک ، شستشوی مرتب دستها و رعایت فاصله فیزیکی مهمترین اقدام برای پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ است تاکید نمود که همواره باید در این خصوص اطلاع رسانی شود و جامعه رانسبت به رعایت این اقدامات حساس نمود.

در  ادامه این جلسه دکتر حسین نژاد مدیر کل تامین اجتماعی استان  با اشاره به عملکرد خوب همکاران درمان تامین اجتماعی استان برای مقابله با ویروس کووید ۱۹ گفت: عملکرد خوب و حرکتهای شجاعانه همکاران کادر درمان تامین اجتماعی استان باعث شد تا در تاریخ سلامت کشور سربلند گردند.

شایان ذکر است که در این جلسه برای مقابله با کووید ۱۹ ضمن تاکید به رعایت مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا تمهیداتی در سطح مراکز درمانی و بیمه ای استان برای حفظ سلامت همکاران و بیمه شدگان اتخاذ شد.