صنعت برق صنعت همیشه پایدار / درجه کولر را روی ۲۴ الی ۲۶ قرار دهید
صنعت برق صنعت همیشه پایدار / درجه کولر را روی ۲۴ الی ۲۶ قرار دهید

رشت _ایده آل خبر _ مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گیلان ضرورت پیوستن به پویش مردمی مدیریت کولر ها مورد تاکید قرار داد.

به گزارش ایده آل خبر  ، حمید رضا حکمت مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گیلان با توجه به افزایش دمای هوا طی روزهای آتی گفت: از امروز تا سه شنبه ۳۱ تیر ماه سالجاری، گرمای هوا به اوج خود می رسد برای جلوگیری از احتمال خاموشی برق ، لطفا از ساعت ۲ الی ۳ بعدازظهر کولر منزل و محل کار را ۱۵ دقیقه خاموش نمایید .

وی افزود:شهروندان  بمنظور پایداری شبکه برق رسانی و جلوگیری از خاموشی ها درجه کولر را روی ۲۴ الی ۲۶ قرار دهید.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گیلان با اشاره به اهمیت مصرف بهینه ومدیریت مصر ف گفت :  مدیریت مصرف ومصرف بهینه به منزله استفاده نکردن از انرژی برق نیست بلکه مشترکان به اندازه نیازشان ازبرق استفاده کنند فقط از مصرف بی رویه وغیر ضرور به طور جدی خودداری کنند

وی افزود : مشترکان با مصرف بهینه و مدیریت مصرف می توانند شرکت توزیع برق گیلان را در ارائه خدمات بیشتر یاری دهند و جا دارد همه مردم به پویش مردمی مدیریت کولر ها  صنعت برق همیشه بیدار بپیوند