چند انتصاب در دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چند انتصاب در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رشت-ایده آل خبر - طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان سرپرستان بیمارستان های شهید نورانی تالش ،شهدای رضوانشهر، امام حسن مجتبی(ع) فومن و سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا منصوب شدند.

به گزارش ایده آل خبر – طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر فرید بصیری مقدم متخصص طب اورژانس به عنوان سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا منصوب شد ، پیش از این، دکتر نظام عباسی، این مسوولیت را بر عهده داشت.

طی حکمی دیگر از سوی دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر علی رحمانی متخصص داخلی، به عنوان سرپرست بیمارستان شهید نورانی تالش منصوب شد ، پیش از این، دکتر اصغر کرمی عهده دار این مسوولیت بود.

دکتر ساناز پیروی نیز طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، به عنوان سرپرست بیمارستان شهدای رضوانشهر منصوب شد لازم به ذکر است یش از این، دکتر مهستی رحیمی، این مسوولیت را بر عهده داشت.

همچنین طی حکمی دیگر از سوی دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر محمد قاسمی متخصص قلب و عروق، به عنوان سرپرست بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) فومن منصوب شد گفتنی است پیش از این، دکتر بهجت ساده، عهده دار این مسوولیت بود.