نسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک با ارائه کد ملی انجام می گیرد
نسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک با ارائه کد ملی انجام می گیرد

رشت_ایده آل خبر_مسئول روابط عمومی بیمه سلامت گیلان گفت: استفاده ازبسترهای الکترونیکی درجهت خدمت رسانی بهتر به بیمه شدگان است

به گزارش ایده آل خبر_ به نقل از( آی هینا ) محمد اسدی افزود:نسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک به جای دفترچه های کاغذی  و فقط با ارائه کد ملی انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: سازمان بیمه سلامت ایران درراستای سیاست های کلی نظام سلامت، ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری وبه منظور تحقق دولت الکترونیک اقدام به عملیاتی کردن طرح استحقاق سنجی درمان بیمه شدگان به صورت الکترونیک وبدون نیاز به دفترچه درمانی و فقط با ارائه کدملی نموده است.

خدمت رسانی بهتر به بیمه شدگان

مدیر روابط عمومی بیمه سلامت گیلان تاکید کرد: استفاده ازبسترهای الکترونیکی درجهت خدمت رسانی بهتر به بیمه شدگان وکاهش کاربرد دفترچه، یکی از مهمترین هدفهای سازمان بیمه سلامت است که ازاول تیرماه به صورت فراگیر اجرا می شود .

اجرای فراگیر این طرح

وی اظهار داشت : دراین زمینه اداره کل و۱۶ اداره شهرستانی با مسئولین استانی وشهرستانی هماهنگی های لازم جهت اجرای فراگیر این طرح را انجام دادند وآموزشهای تخصصی نیز دراین مورد با حضور کارشناسان بیمه سلامت داده شد .

رضایتمندی بیمه شدگان

 اسدی با اشاره به اینکه تمام تلاش مجموعه بیمه سلامت در جهت رضایتمندی بیمه شدگان است افزود: با اجرای این طرح مردم کمتر دچار آسیب وسردرگمی درکارها می شوند.

مزایای طرح حذف دفترچه

مسئول روابط عمومی بیمه سلامت گیلان، مزایای طرح حذف دفترچه راجلوگیری از اتلاف وقت ارباب رجوع جهت مراجعه حضوری، کاهش هزینه ها وتسریع درانجام کار و دریافت خدمات، کنترل تداخلات داروئی ، رعایت اصول علمی وبیمه ای توسط سامانه ، جلوگیری از خطاهای تجویز ونسخه پیچی اشتباه وداشتن پرونده الکترونیک وسابقه بیمارنام برد.