برق منطقه ای گیلان در زمینه وصول مطالبات عنوان بهترین عملکرد را کسب کرد
برق منطقه ای گیلان در زمینه وصول مطالبات عنوان بهترین عملکرد را کسب کرد

رشت - ایده آل خبر - در طرح سیمای شرکت توانیر در شاخص "وصول مطالبات" شرکت برق منطقه ای گیلان موفق شد در بین شرکت های برق منطقه ای سراسر کشور، بهترین عملکرد را داشته باشد.

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان- «سهیل طاهری» مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد با بیان اینکه شرکت برق منطقه ای گیلان در سال های ۹۷،۹۶ و ۹۸ و به مدت ۳ سال پیاپی رتبه برتر را در زمینه وصول مطالبات کسب کرده است، افزود: پيگيري و تعامل جهت واريز بهاي برق مصرفي جاري، برگزاري جلسات با مشتركين جهت وصول بدهي هاي معوقه و پيگيري مداوم و استفاده از مكانيزم هاي مذاكرات حضوري با مشتركين بد حساب از جمله اهم اقداماتی است که منجر به کسب این عنوان شد.
وی افزود: درصد وصول به فروش کل در سال ۹۶، ۹۶/۶۱، در سال۹۷، ۱۰۱/۲۵ و در سال ۹۸، ۱۰۰/۰۲ بود. میزان درصد وصول مطالبات کل در سال ۱۳۹۸ نشان دهنده دریافت کامل مبالغ صورت حساب های صادره می باشد.
مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد در خصوص بالا بودن درصد وصول به فروش سال ۱۳۹۷ گفت: دلیل بالا بودن درصد وصول به فروش سال ۱۳۹۷ وصول مطالبات معوقه سال ۱۳۹۶ می باشد که در مجموع نشان دهنده پیگیری های به عمل آمده در راستای تحقق بخشیدن به اهداف درآمدی شرکت است.
گفتنی است که شرکت برق منطقه ای گیلان دارای۷ مشترک بزرگ شامل؛ شرکت های فولاد خزر، فولاد گیلان، ذوب آهن درفک شمال، آریا پویا، فیبر وینا، سیمان خزر و سیمان گیلان سبز می باشد.