بیش از ۱۴۰ هزار نفر از مردم تالش تحت پوشش بیمه سلامت هستند
بیش از ۱۴۰ هزار نفر از مردم تالش تحت پوشش بیمه سلامت هستند

رشت - ایده آل خبر -شاه کوئی امید به زندگی را یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع امروزی دانست و گفت: بیمه سلامت یکی از مهمترین ارکان تضمین سلامت در جامعه است.

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی محمد حسین شاه کوئی امروزدر دیدار با رییس بیمه سلامت شهرستان تالش که به مناسبت هفته بیمه سلامت فرماندار تالش افزود: گسترش بیمه و ارائه خدمات برتر، به روز و کارآمد و از سویی تسهیل گر از جمله راهکارهای دولت ها برای جامعه ای سالم با سلامت پایدار است.

وی تصریح کرد: بیمه درمان یکی از مهم ترین بخش های صنعت بیمه است چون به طور مستقیم با سلامت جامعه سر و کار دارد.

شاه کوئی، امید به زندگی را یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع امروزی دانست و خاطرنشان کرد: سلامت و پوشش بیمه درمان یکی از عوامل موثر در افزایش امید به زندگی افراد به شمار می رود. بیش از ۱۴۰ هزار تالشی تحت پوشش بیمه سلامت هستند