شرايط بهره مندی از سهميه سوخت ناوگان سواری كرايه بين شهری اعلام شد
شرايط بهره مندی از سهميه سوخت ناوگان سواری كرايه بين شهری اعلام شد

​مالكان حقيقي ناوگان سواري كرايه بين شهري(پلاك ع) تا 20 دي ماه براي ثبت شماره شباي حساب بانكي خود جهت بهره‌مندي از سهميه سوخت و دريافت مابه التفاوت ريالي نرخ بنزين سهميه‌اي و آزاد بر اساس سهميه تخصيص يافته فرصت دارند.

ایده آل خبر_به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي از ابتداي بهمن ماه سال جاري، تخصيص سهميه سوخت به ناوگان سواري كرايه بين‌شهري بر اساس پيمايش از طريق اطلاعات مندرج در صورت وضعيت‌هاي مسافري (داراي كد رهگيري) اجرايي و عملياتي مي شود.
بر اساس اين گزارش طبق پيش بيني‌هاي صورت گرفته، مقرر است مابه التفاوت ريالي نرخ  بنزين سهميه اي و آزاد بر اساس سهميه تخصيص يافته به هر ناوگان سواري كرايه به صورت اعتباري به حساب مالكان ناوگان فوق  واريز شود.
اين گزارش مي‌افزايد: مالكان حقيقي ناوگان سواري كرايه بين شهري(پلاك ع) حداكثر  تا مورخ ۲۰ دي ماه سال‌جاري فرصت دارند ضمن مراجعه به آدرس اينترنتي smartcard.rmto.ir  قسمت خدمات غير حضوري و  ورود به بخش ثبت نام شماره شبا،  براي ثبت شماره شباي حساب بانكي متعلق به خود اقدام كنند.
شايان ذكر است شرايط ثبت نام مربوط به «ناوگان با مالكيت حقوقي» ، «ناوگان با پلاك مناطق آزاد» و «مالكيت حقيقي با سن پايين تر از ۱۸ سال» ، متعاقبا اطلاع رساني مي‌شود.