تلاش کارکنان شهرداری رشت در کاهش التهابات و ایجاد ثبات در خدمات رسانی
تلاش کارکنان شهرداری رشت در کاهش التهابات و ایجاد ثبات در خدمات رسانی

  علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت  شهر همواره راه توسعه پیش می گیرد هفته ای که گذشت با رای هشت عضو شورای اسلامی شهر رشت، دکتر حاج محمدی از سمت شهرداری رشت برکنار شد و با رای ۱۰ عضو شورا هم مهندس ناصر عطایی به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب […]

 

علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

 شهر همواره راه توسعه پیش می گیرد
هفته ای که گذشت با رای هشت عضو شورای اسلامی شهر رشت، دکتر حاج محمدی از سمت شهرداری رشت برکنار شد و با رای ۱۰ عضو شورا هم مهندس ناصر عطایی به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب گردید.
آنچه مهم است اینکه در طول سالیان گذشته هر بار که موضوع تغییر و تحول اساسی در راس هرم مدیریت شهری رخ داده بدنه و کارکنان شهرداری رشت همواره ثابت و پابرجا به انجام خدمت خود به شهروندان به طور مستمر پرداخته اند و لحظه ای از کار و تلاش در مجموعه و ساختار تشکیلات مدیریت شهری، باز نایستاده اند.
کارکنان زحمتکش شهرداری رشت آموخته اند که به سهم خود برای کاهش التهابات و ایجاد ثبات در خدمت رسانی به شهروندان همواره با راس هرم مدیریت شهری چه زمانی که شهردار باشد و چه زمانی که سرپرست، هماهنگ و همراه باشند تا مجموعه شهروندان بتوانند مستمر و مداوم از خدمات بخشهای مختلف شهرداری اعم از عمرانی، ساخت و ساز، خدمات شهری، اداری، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و… بهره مند شوند.
خدا را شکر می کنیم امروز که شهرداری رشت با سرپرستی مهندس عطایی اداره می شود هم ایشان فعالیت خود را در این جهت تداوم می دهند و هم امیدوارند هر چه زودتر شورای اسلامی شهر رشت، تکلیف کرسی شهرداری را مشخص نماید و تا آن زمان همانطور که خود وی گفته است، تلاش می کنند تا دوران سرپرستی به دوران شکوفایی شهری تبدیل شود.
این یعنی اینکه همه در مجموعه مدیریت شهری با انگیزه بوده و همواره برای توسعه و پیشرفت شهر، همگام و همراه هستند.