آئین تکریم و معارفه جانشین رئیس اداره مخابرات شهرستان صومعه سرا برگزار شد
آئین تکریم و معارفه جانشین رئیس اداره مخابرات شهرستان صومعه سرا برگزار شد

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ،آئین تکریم و معارفه محتشم امیری به عنوان سرپرست اداره مخابرات شهرستان صومعه سرا با حضور معاونت شبکه ، مدیریت منابع انسانی و رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان و جمعی ازکارکنان مخابرات این شهرستان برگزار شد. در این مراسم ضمن تقدیر […]

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ،آئین تکریم و معارفه محتشم امیری به عنوان سرپرست اداره مخابرات شهرستان صومعه سرا با حضور معاونت شبکه ، مدیریت منابع انسانی و رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان و جمعی ازکارکنان مخابرات این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات چندین ساله حسین بخشی نفوت در طول دوران خدمتش در مخابرات منطقه گیلان ، محتشم امیری رسماً با حکم مهندس یداله حسنی مدیریت مخابرات منطقه گیلان ، به عنوان جانشین رئیس مخابرات شهرستان صومعه سرا معرفی شد.