آب؛حفظ این سرمایه ملی عاملی کلیدی برای توسعه پایدار است
آب؛حفظ این سرمایه ملی عاملی کلیدی برای توسعه پایدار است

رشت_ ایده آل خبر _مازیار علیپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به مناسبت روز ملی آب پیامی منتشر کرد.

به گزارش ایده آل خبر ، در متن پیام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به مناسبت روز ملی آب آمده است:
و جعلنا من الماء کل شی حی (و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. )
آب ، هستی ساز و مایه رشد مخلوقات است و هیچ موجود زنده ای از آب بی نیاز نیست، آب آیینه ای است که حیات همه جانداران در آن جلوه گر است. پروردگار جهانیان آب را خلق کرد و آن را منشا پاکی و پاکیزگی قرار داد.
تعیین روز ۱۳ اسفند ماه در تقویم کشور به نام روز ملی آب ، فرصتی است برای اندیشیدن به اهمیت این مایه حیات در زندگی و توسعه جهان و حفظ این سرمایه ملی که عاملی کلیدی برای توسعه پایدار است و مهمترین عنصر قدرت اقتصادی و سیاسی برای کشورها به شمار می رود ، نیازمند فرهنگ سازی صحیح در زمینه لزوم مدیریت بهینه مصرف آب می باشد.
حیات هر جنبنده ای از آب است و همین امر ارزش مادی و معنوی آب را در زندگی جانداران هویدا می سازد ، از آنجا که هر موجود زنده ای در برخورداری از آب سهیم و شریک است و کشور ما نیز سرزمینی خشک و به لحاظ منابع آبی فقیر است استفاده صحیح و مناسب از آب بسیار حائز اهمیت است ، زیرا اتلاف و استفاده بی رویه از این نعمت خدادادی ، موجب محروم کردن دیگر موجودات زنده از حق حیات است که مورد رضایت خدا نمی باشد زیرا در قرآن کریم می فرماید: بخورید و بیاشامید ولی زیاده روی نکنید. استفاده صحیح و حفظ این سرمایه ملی یک وظیفه همگانی است و میتوان با اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف آب ، این گنجینه ارزشمند را برای آیندگان نیز حفظ نمود.