آبگذاری کانال چپ سد سنگر و تونل آب بر فومنات
آبگذاری کانال چپ سد سنگر و تونل آب بر فومنات

رشت - ایده آل خبر - معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان از آبگذاری کانال چپ سد سنگر و تونل آب بر فومنات از صبح روز بیست و نهم تیر ماه خبر داد.

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان؛ محمد جواد خانی پور با اعلام این خبر گفت: آبگذاری کانال چپ سد سنگر (اراضی شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان شامل شهرستانهای رشت و خمام ) از ۲۹ تیرماه به مدت ۳ روز انجام می شود و ادامه داد ؛ آبگذاری تونل آب بر فومنات نیز شامل (شالیزارهای شهرستانهای فومن، شفت، صومعه سرا و بخش هایی از ماسال ، رضوانشهر و انزلی) از صبح روز ۲۹ تیر ماه انجام خواهد شد .

وی با اشاره به نزدیک شدن به پایان فصل آبیاری و مرحله رسیدن برنج و ورود کشاورزان به شالیزارها جهت برداشت محصول ، افزود : این مرحله آبگذاری بر اساس تقویم زراعی و متناسب با نیاز آبی این مناطق انجام می شود و در سایر مناطق نیز در صورت نیاز ، آبگذاری کانال های آبیاری انجام خواهد شد.