اختلال در خدمات رسانی کارکنان مرکز بهداشت شماره ۱۴ رشت
اختلال در خدمات رسانی کارکنان مرکز بهداشت شماره ۱۴ رشت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایده آل خبر // در مسیر جاده رشت به فومن در منطقه احمد گوراب رشت جنب پاسگاه خشت مسجد بن بستی قراردارد که مرکز بهداشت شماره ۱۴ در انتهای این کوچه بن بست قرار گرفته است. متاسفانه به دلیل پارک دوبل و غیر قانونی کارکنان شرکت پخش بستنی میهن… کارکنان […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایده آل خبر // در مسیر جاده رشت به فومن در منطقه احمد گوراب رشت جنب پاسگاه خشت مسجد بن بستی قراردارد که مرکز بهداشت شماره ۱۴ در انتهای این کوچه بن بست قرار گرفته است. متاسفانه به دلیل پارک دوبل و غیر قانونی کارکنان شرکت پخش بستنی میهن… کارکنان مرکز بهداشت با تاخیر و به سختی و مشقت فراوان به محل کار میرسند و در اکثر موارد به دلیل این تاخیرات خدمات دهی به مردم مختل شده است. به خصوص در این روزها که سربازان و مشمولان برای تزریق واکسن ناگزیر به مراجعه مرکز بهداشت هستند، از دیر رسیدن پرسنل به شدت شاکی هستند.

 

 

گفتنی است که با توقف ها و پارک های غیر قانونی خودروهای مرکز پخش بستنی میهن کوچه فوق تنها یک لاین جهت تردد دارد و این امر باعث بروز مشکلات متعددی برای کارکنان مرکز بهداشت شده است ، حال آنکه رییس مرکز بهداشت مذکور با پاسگاه صورتجلسه کرده و گزارش داده است کماکان این مشکل برقرار است….. جالب اینجاست که پس از تماس با پلیس راه سه راه شفت ، پلیس راه حل مشکل را بر عهده پاسگاه یخسازی عنوان کرد و با مراجعه به پاسگاه یخسازی ، متاسفانه آنجا هم اعلام کردند به ما مربوط نیست. حال چه کسی باید به فکر کارکنان این مرکز در راستای خدمات دهی سریع و مطلوب به متقاضیان و مراجعه کنندگان باشد؟ مشخص نیست…..

گفتنی است که با توقف ها و پارک های غیر قانونی خودروهای مرکز پخش بستنی میهن کوچه فوق تنها یک لاین جهت تردد دارد و این امر باعث بروز مشکلات متعددی برای کارکنان مرکز بهداشت شده است ، حال آنکه رییس مرکز بهداشت مذکور با پاسگاه صورتجلسه کرده و گزارش داده است کماکان این مشکل برقرار است….. جالب اینجاست که پس از تماس با پلیس راه سه راه شفت ، پلیس راه حل مشکل را بر عهده پاسگاه یخسازی عنوان کرد و با مراجعه به پاسگاه یخسازی ، متاسفانه آنجا هم اعلام کردند به ما مربوط نیست. حال چه کسی باید به فکر کارکنان این مرکز در راستای خدمات دهی سریع و مطلوب به متقاضیان و مراجعه کنندگان باشد؟ مشخص نیست…..