اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گیلان پیشرو در ارایه ی خدمات / شفافیت در سرلوحه ی فعالیت های این اداره قرار دارد
اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گیلان پیشرو در ارایه ی خدمات / شفافیت در سرلوحه ی فعالیت های این اداره قرار دارد

در شرایطی که مردم و بسیاری از رسانه ها به دنبال ارایه اسناد و شفافیت در خصوص فعالیت های دستگاههای اجرایی و سازمان ها هستند ، ادارات و نهادهایی وجود دارند که فعالیت های خود را به صورت شفاف بر روی وب سایت و پرتال خود قرار می دهند تا رسانه ها از آنها بهره […]

در شرایطی که مردم و بسیاری از رسانه ها به دنبال ارایه اسناد و شفافیت در خصوص فعالیت های دستگاههای اجرایی و سازمان ها هستند ، ادارات و نهادهایی وجود دارند که فعالیت های خود را به صورت شفاف بر روی وب سایت و پرتال خود قرار می دهند تا رسانه ها از آنها بهره برده و مردم و جامعه نیز در جریان امور قرار گیرند .
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گیلان جز نخستین ادارات استانی است که اسامی دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر در قالب طرح تکاپو و دریافت کنندگان تسهیلات مشاغل خانگی بر روی سایت این نهاد قرار دارد و همگان می توانند اسامی دریافت کنندگان وام را از شهرستانهای استان و مشاغل مختلف ملاحظه نمایند.
اگر در خصوص فعالیت های این نهاد پیگیر شوید مشاهده می کنید که اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گیلان در شش ماهه نخست سالجاری در تحقق برنامه ی عملیاتی خود بر طبق برنامه ریزی استانها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با ۹۴٫۹۶ درصد رتبه ی پنجم تحقق این برنامه را در بین ۳۱ استان کشور را بدست آورده است .
در بحث شفاف سازی ارایه ی اطلاعات توسط اداره کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی گیلان سیستم های نظارتی ، بانک ها و مردم می توانند به راحتی این اطلاعات را رصد کنند و همین امر موجب اعتماد سازی جامعه نسبت به خدمات ارایه شده خواهد شد .
انجام نظرسنجی عملکرد مدیریت این نهاد به همت دانشگاه گیلان از کارکنان اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی گیلان و نظرات آنان که در خصوص مدیر کل این اداره عنوان کرده اند نیز حاکی از این موضوع است که همه ی فعالیت ها به صورت شفاف و در راستای هم افزایی و تکریم ارباب رجوع صورت گرفته است و جا دارد که این موارد الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی شود تا موضوع شفافیت را در سرلوحه ی کار خود قرار دهند و از این نظر از فسادهای اداری و شبهاتی که در خصوص عدم شفافیت رخ خواهد داد پیشگیری کنند.