اداره کل تامین اجتماعی گیلان در زمره دستگاه های برتر قرار گرفت
اداره کل تامین اجتماعی گیلان در زمره دستگاه های برتر قرار گرفت

رشت_ ایده آل خبر - طی آیینی آنلاین با حضور دکتر زارع استاندار گیلان ، از اداره کل تامین اجتماعی استان بعنوان یکی از دستگاههای پیشتاز و برتر در جشنواره شهید رجائی تجلیل بعمل آمد .

به گزارش ایده آل خبر ، به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، در اجرای بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و بمنظور ارج نهادن و تکریم و تقدیر از تلاشگران و دستگاههای برتر و همچنین نهادینه نمودن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد و با تکیه بر پایش میزان اجرای مطلوب برنامه جامع اصلاح نظام اداری و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته ، پس از بررسی و رصد ادارات و سازمانها ، دستگاههای پیشتاز استان در قالب جشنواره شهید رجائی معرفی شدند .

در این راستا با حضور دکتر زارع استاندار گیلان ، نشستی با قابلیت مشاهده آنلاین برای کارکنان و مدیران برگزار و بطور همزمان از دستگاههای برتر تجلیل گردید .

اداره کل تامین اجتماعی گیلان در این آیین با قرار گرفتن در بین سه دستگاه ممتاز استان بصورت ویژه مورد تجلیل قرار گرفته و علی حسین نژاد مدیرکل این مجموعه ، لوح تقدیر و تندیس این جشنواره را از استاندار گیلان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دریافت نمود .