ارتقاء کمیّت و کیفیت آب شرب مشترکان روستایی شهرستان رشت
ارتقاء کمیّت و کیفیت آب شرب مشترکان روستایی شهرستان رشت

وضعیت آب آشامیدنی 2 هزار و 250 مشترک روستایی شهرستان رشت ارتقاء یافت.

ایده آل خبر_ به گزارش دفتر روابط عمومی آب و فاضلاب روستایی گیلان ،مدیر امور آب و فاضلاب روستایی رشت گفت: با نصب و راه اندازی ۳ دستگاه پمپ در تاسیسات آبرسانی روستاهای پیربازار، جیرسرا و لاشک، کمیّت و کیفیت آب شرب این تعداد از مشترکان ارتقاء یافت.
رحمان حسین نیا، با اشاره به شستشوی مخزن زمینی ۱۵۰ مترمکعبی روستای پیربازار و تعویض لوله های داخل چاه روستای لاشک، افزود: بیش از ۳۱۰ میلیون ریال برای تقویت آب شرب این روستاها هزینه شد.
وی گفت: هم اینک تاسیسات آبرسانی پیربازار، جیرسرا و لاشک به ۵ روستای شهرستان رشت آبرسانی می کنند.