ارتقاء کیفیت آب مشترکین رشت با شستشوی مخزن ۵۰۰۰۰ متر مکعبی سراوان
ارتقاء کیفیت آب مشترکین رشت با شستشوی مخزن ۵۰۰۰۰ متر مکعبی سراوان

ارتقاء کیفیت آب مشترکین رشت با شستشوی مخزن 50000 متر مکعبی سراوان

ایده آل خبر_به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، به منظور ارتقاء کیفیت شبکه توزیع آب شهر رشت مخزن ۵۰۰۰۰ مترمکعبی سراوان مورد شستشو و گندزدایی قرار گرفت.
فرزین فرخی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رشت با اشاره به لزوم شستشوی دوره ای و گندزدایی مخازن ذخیره آب در راستای ارتقاء کیفیت آب شرب شهروندان اظهار داشت: مخزن ۵۰۰۰۰ متر مکعبی سراوان مورد شستشو و گندزدایی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: این امر سبب ارتقاء شاخص های کیفی آب شد و بخشی از مشترکین رشت از آن بهره مند شدند.
گفتنی است عملیات شستشوی مخزن، توسط تیم آبرسانی امور آبفای رشت اجرا و طی ۱۰ ساعت بطول انجامید.