ارسال نخستین محموله کمک های اهدائی و اقلام مورد نیاز استانهای سیل زده با همکاری خیرین و کارکنان مخابرات منطقه گیلان
ارسال نخستین محموله کمک های اهدائی و اقلام مورد نیاز استانهای سیل زده با همکاری خیرین و کارکنان مخابرات منطقه گیلان

  ایده آل خبر _به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ،مهندس آموئی مدیر منطقه با اظهار تاسف نسبت به از دست دادن تعدادی از هم وطنان عزیزمان در پی سیل های روزهای اخیر و خسارات بوجود آمده ، از اقدامات و همراهی مخابرات منطقه گیلان در یاری به استان های آسیب دیده از سیل […]

 

ایده آل خبر _به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ،مهندس آموئی مدیر منطقه با اظهار تاسف نسبت به از دست دادن تعدادی از هم وطنان عزیزمان در پی سیل های روزهای اخیر و خسارات بوجود آمده ، از اقدامات و همراهی مخابرات منطقه گیلان در یاری به استان های آسیب دیده از سیل خبر داد .
مهندس آموئی اظهار داشت: نخستین محموله کمک های نقدی و غیرنقدی مخابرات منطقه گیلان به مناطق سیل زده ارسال شد و این محموله شامل : پتو ،زیرانداز، بسته لوازم بهداشتی، کمپوت ،کنسرو،مواد غذایی ،آب معدنی و …میباشد .