اطلاعیه مهم شركت در خصوص افزایش بهای برق مشتركین پرمصرف (از خرداد ماه)
اطلاعیه مهم شركت در خصوص افزایش بهای برق مشتركین پرمصرف (از خرداد ماه)

اطلاعیه مهم شركت در خصوص افزایش بهای برق مشتركین پرمصرف (از خرداد ماه)

ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان ،حسب دستورالعمل ارسالی از شرکت توانیر به اطلاع می رساند که الگوی مصرف برق مشترکین خانگی استان گیلان در فصل گرم تابستان …
حسب دستورالعمل ارسالی از شرکت توانیر به اطلاع می رساند که الگوی مصرف برق مشترکین خانگی استان گیلان در فصل گرم تابستان ( برخورداری از تعرفه گرمسیری ) ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه و در سایر ماههای سال ۲۰۰ کیلووات ساعت می باشد . درصورتیکه مصرف ماهیانه انرژی برق مشترکین خانگی بالاتر از الگوی تعیین شده باشد ، مشمول افزایش نرخ شده و در گروه مشترکین پر مصرف قرار خواهند گرفت .
شایان ذکر است درصورتیکه مشترکین خانگی در ماههای گرم سال جاری نسبت به سال گذشته، کاهش مصرف داشته باشند ، مشمول تخفیف مجدد بهای برق مصرفی خواهند شد.