اعتماد سازی اولین کار مجموعه مدیریت شهری است.
اعتماد سازی اولین کار مجموعه مدیریت شهری است.

اعتماد سازی اولین کار مجموعه مدیریت شهری است.

 

ایده آل خبر _معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در آئین تودیع و معارفه شهردار رشت با قدردانی از حضور مسئولین، مدیران استانی و شهروندان در مراسم فوق بیان داشت: حضور این جمع کثیر و صمیمی حاکی از وجود  پشتوانه کاری و توسعه دارد.

جمالی نژاد تصریح کرد: اگر بخواهد در شهری تمام پتانسیل های نهفته برای توسعه شهر آماده شود بایستی تشکیل یک مثلث داد و مدیر شهر نقش محوری در این مثلث خواهد داشت.

وی با خطاب به شهردار منتخب شهر رشت گفت: اگر قرار است ؛ رشت شهر غیور مردان و نخبگان ایران به جایگاه اصلی خود برگردد و به عنوان شهر خلاق در بسیاری از زمینه های دیگر مطرح گردد، نیازمند تعامل نزدیک  شهردار با شهروندان، مدیران و از همه مهمتر حاکمیت است.

معاون عمرانی وزیر کشور با تاکید بر جلوگیری از ایجاد دیوار بی اعتمادی بین دستگاههای عمومی و مردم بیان داشت: اعتماد سازی اولین کار مجموعه مدیریت شهری است. و نقش شهردار در جذب این اعتماد بسیار پررنگ است.

جمالی نژاد یادآور شد: در دفاع مقدس هم بسیاری از ظرفیتها و زیرساختها وجود نداشت، اما اعتماد مردم را داشتیم و این در حالی است که امروزبسیاری از ظرفیتها را داریم اما متاسفانه اعتماد بسیار کم شده است، بنابراین اولین گام برای حضور سرمایه گذاری و توسعه اعتماد سازی است.

وی رشت مهد نخبگان دانست و بیان داشت: استفاده از افراد فهیم،  مشاهیر علمی و اقتصادی در راستای بالا بردن سطح مشارکت و تقویت شرکت های دانش بنیان،برون سپاری فعالیتها ، ارتقای سطح تحصیلات همکاران، توجه اساسی به تخصص پرسنل گام دیگر توسعه است.

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارتباط و مناسبات بین شورا و شهرداری را رأس دوم مثلث توسعه خواند و افزود: اگر این ارتباط ایجاد نگردد خدای نکرده بی اعتمادی عمومی ایجاد خواهد شد.

جمالی نژاد حفظ مناسبات شهرداری با حاکمیت را رأس سوم مثلث فوق دانست و گفت: مناسبات و ارتباط شهرداری با حاکمیت در توسعه شهری بسیار مثمر خواهد بود، اگر خدای نکرده این تعامل نباشد شهرداری با شکست مواجه خواهد شد.