اعزام گروه های جهادی مهندسین نوسازی مدارس استان گیلان به لرستان
اعزام گروه های جهادی مهندسین نوسازی مدارس استان گیلان به لرستان

ایده آل خبر _ به گزارش  روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان  در پی وقوع سیل و گزارش تخریب و احتمال ریزش ساختمانهای مدارس برخی مناطق استان ، گروه های جهادی مهندسین سازمان نوسازی مدارس کشور و اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان به همراه سایر ادارات کل نوسازی مدارس […]

ایده آل خبر _ به گزارش  روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان  در پی وقوع سیل و گزارش تخریب و احتمال ریزش ساختمانهای مدارس برخی مناطق استان ، گروه های جهادی مهندسین سازمان نوسازی مدارس کشور و اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان به همراه سایر ادارات کل نوسازی مدارس در حرکتی خود جوش و با موافقت و پیگیری دکتر رخشانی مهر ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور به لرستان اعزام شدند .
گفتنی است گروه های جهادی مذکور در قالب۱۴ اکیپ تخصصی ، از سازمان مرکزی و استان های اصفهان ، همدان ، خراسان شمالی ، قزوین ، کرمانشاه ، گیلان ، آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویر احمد به سرپرستی مهندس علیرضا حاج سلطانی رئیس گروه برق و تاسیسات سازمان مزبور ، ضمن بازدید و مستند سازی تصویری از نقاط آسیب دیده ، پس از تشکیل جلسات فنی به برآورد خسارات وارده پرداخته و پس از آن نسبت به مکان یابی جهت استقرار و ساخت مدارس جدید ، متناسب با موقعیت جغرافیایی اقدام نمودند .