اعلام حمایت جمعی از اعضای شورای شهر دوره پنجم رشت ، فعالان مذهبی ، ورزشی و اجتماعی از مهرداد ورزلدوست / قرارگرفتن مهرداد ورزلدوست در لیست انتخابی بیش از ۲۵ ائتلاف
اعلام حمایت جمعی از اعضای شورای شهر دوره پنجم رشت ، فعالان مذهبی ، ورزشی و اجتماعی از مهرداد ورزلدوست / قرارگرفتن مهرداد ورزلدوست در لیست انتخابی بیش از ۲۵ ائتلاف

رشت-ایده آل خبر - گردهمایی پایانی ستاد انتخاباتی مهرداد ورزلدوست با حصور گسترده مردم و حامیان این کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت برگزار شد

به گزارش ایده آل خبر – ، در این مراسم سه تن از اعضای شورای پنجم شهر رشت با حضور خود حمایت قاطع خود را از مهرداد ورزل دوست اعلام نمودند.
اعضای شورای شهر فعلی  احمد رمضانپور ،فرهام زاهد و حامد عبدالهی در این همایش همراه با جمعی از یاران و نزدیکان خود یه کمپین انتخاباتی مهرداد ورزلدوست پیوستند.
همچنین اسماعیل حاجی پور دیگر عضو شورای اسلامی شهر رشت با حضور خود در ستاد مرکزی ورزلدوست حمایت خود را از وی اعلام کرد.
جمعی کثیری از جامعه ورزشی ، هیات مذهبی، مهندسین عمران و سایر اقشار نیز در این مراسم حضور داشتند.