افتخارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
افتخارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

ایده آل خبر _معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کسب رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ دکتر حسین همتی – معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهار کرد: در دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری که اردیبهشت […]

ایده آل خبر _معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کسب رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ دکتر حسین همتی – معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهار کرد: در دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری که اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تهران در حال برگزاری است ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان با ارائه فرایند ” طراحی نقشه توسعه فردی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و اجرا و ارزشیابی اجرای نقشه” موفق به کسب رتبه دوم این جشنواره شد.

بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مرکز بین المللی همایش های رازی برگزار می شود.

گفتنی است جشنواره آموزشی شهید مطهری هر ساله به منظور شناسایی، انتخاب، معرفی و قدردانی از برنامه ها، فرایندها و فعالیت های نوآورانه برتر آموزشی، دستاوردهای اثربخش و نوین آموزشی، ایجاد بستر تبادل تجربیات آموزشی و کمک به ارتقا کیفیت آموزشی برگزار می شود.