افزایش اعتبارات تخصیصی در اجرای پروژه آبرسانی به روستاها ضروری است
افزایش اعتبارات تخصیصی در اجرای پروژه آبرسانی به روستاها ضروری است

رشت _ ایده آل خبر _ مدیر امور آبفای رشت در دیدار با نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی گفت :بهبود وضعیت آبرسانی در بخش روستایی، در اولویت برنامه های شرکت آبفای گیلان است.

به گزارش ایده آل خبر  ، به نقل از  دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، در بازدید نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی از امور آب و فاضلاب  این شهرستان، مدیر آبفای رشت  به تشریح خدمات ارائه شده پس از یکپارچگی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی پرداخت.

محمود امیری مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رشت در نشست با محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم شریف رشت در مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح چگونگی روند ارائه خدمات و اجرای پروژه های آبرسانی به شهرها و روستاهای تابعه این شهرستان اظهار داشت: پس از یکپارچگی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، بهبود وضعیت آبرسانی به بخش روستایی در اولویت برنامه های این شرکت قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه راه اندازی و بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیلان باعث ارتقاء کیفیت آب روستاهای برخوردار از این تصفیه خانه خواهد شد افزود: باتوجه به افزایش ظرفیت تولید آب به ۶۰۰۰ لیتر در ثانیه، شاهد افزایش فشار آب در شبکه توزیع نیز خواهیم بود.

مدیر امور آبفای رشت با اشاره به اهمیت ارتقاء خدمات در حوزه روستایی، خواستار پیگیری مضاعف نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی برای افزایش اعتبارات تخصیصی در راستای اجرای پروژه های آبرسانی به روستاها به منظور خدمات رسانی مطلوب به مشترکین روستایی شد.

در ادامه محمدرضا احمدی نماینده مردم شریف رشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حفظ تکریم و پاسداشت جایگاه مشترکین، اجرای پروژه های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در حوزه شهری و همچنین تأمین آب مورد نیاز روستاها را بسیار حائز اهمیت برشمرد.