الکترونیکی و یکپارچه شدن فرآیند صدور مجوز بهزیستی
الکترونیکی و یکپارچه شدن فرآیند صدور مجوز بهزیستی

نشست شورای معاونین بهزیستی گیلان با حضور مدیرکل بهزیستی گیلان ، شورای مدیران ، کارشناسان معاونت امور توانمندسازی و مشارکت های مردمی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور در اداره کل بهزیستی گیلان برگزار گردید.

ایده آل خبر _به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی گیلان ،دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت سرور سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران با وفایش با خوشامد گویی به جمع حاضر عنوان کرد : با توجه به اوضاع اقتصادی کنونی و وضعیت معیشت افراد تحت پوشش مسئولیت ما در تامین مسکن و اشتغال آنها بیشتر و راهی دشوارتر پیش رو داریم امید است با همکاری و هماهنگی بهتربا بهزیستی کشور و بهره مندی از خرد جمعی بتوانیم بر چالش های موجود فایق آییم .

سرپرست دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیر دولتی سازمان بهزیستی کشور ضمن تایید سخنان دکتر نحوی نژاد  بیان کرد : با توجه به شرایط دشوار کاری در بهزیستی افرادی که مردم داری داشته باشند بهتر خدمت می کنند و در این راستا می بایست همگی با هم بر تقویت حوزه مشارکت های مردمی و جلب خیرین تمرکز و برنامه ریزی به صورت مدون و به لحاظ ساختاری با کیفیت بالا در سازمان تقویت گردد.

وی در ادامه افزود : اگر بخش خصوصی ، مراکز و موسسات تحت نظارت بهزیستی نبودند ، شاید دولت می بایست ۵ برابر اعتبار کنونی به بهزیستی اختصاصی می داد تا شرایط مثل اکنون باشد .

مهندس بهداد گفت : مشارکت مردمی درماه محرم که در این ایام به صورت خودجوش ومردمی شکل می گیرد می بایستی به عنوان الگو دیده شده و در بهزیستی هم نهادینه شود.

 شایان ذکر است  سرپرست دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیر دولتی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی موسسات غیر دولتی با نظارت بیشتر توسط سازمان بهزیستی صورت خواهد پذیرفت وامسال برای این نظارت ها اعتبار اختصاص یافته است ، اضافه کرد جهت تسهیل و تسریع فرایند صدور مجوز توسط بهزیستی به زودی  ۱۳ فرایند صدور مجوز ، الکترونیکی و به صورت یکپارچه در کشور انجام خواهد شد