امضای تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
امضای تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

رشت - ایده آل خبر - تفاهم نامه همکاری های وزارت بهداشت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) توسط دکتر عین اللهی، وزیر بهداشت و دکتر نوروزی، سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) امضا شد.

  به گزارش ایده آل خبر به نقل از وبدا، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست های کلی سلامت و سیاست های کلی جمعیت و تحقق بخش چهاردهم قانون برنامه ششم توسعه و به منظور اولویت دهی به فعالیت در عرصه محرومیت زدایی و خدمات رسانی سلامت به مناطق کم برخوردار، هم افزایی، ارتقای کیفیت خدمات و تولید و اشتغال زایی در فعالیت های بهداشتی و درمانی درسطح ملی این تفاهم نامه به امضا رسید.  موضوع تفاهم نامه شامل همکاری مشترک به منظور شناسایی و اولویت بندی نیازها و رفع و کاهش چالش های خدمات سلامت در سطح ملی با تاکید بر رسیدگی و بهره مندی مناطق کم برخوردار، انجام اقدامات لازم از طریق توسله زیرساخت های سلامت الکترونیک و توسعه فضاهای فیزیکی و تجهیزاتی در حوزه بهداشت، درمان، دانشجویی، پژوهش، آموزش، غذا، دارو و سایر بخش ها است.  زمینه های همکاری هم شامل مشارکت در تامین یا تکمیل ابنیه بیمارستانی، بهداشتی، خوابگاه های دانشجویی و واحدهای آموزشی، مشارکت در برنامه های مرتبط با افزایش نرخ باروری، مشارکت در برنامه های تامین امنیت غذایی، تولید و تامین انواع واکسن های مورد نیاز، تامین محتوای آموزشی و ارتقای سواد سلامت جامعه، راه اندازی شتاب دهنده های سلامت، رشد و توسعه طب سنتی، ایجاد و تقویت زیرساخت های دارویی و تجهیزات پزشکی در کشور و چندین محور دیگر است.