امید نبی زاده از پروژه های در دست احداث شرکت برق منطقه ای گیلان بازدید نمود.
امید نبی زاده از پروژه های در دست احداث شرکت برق منطقه ای گیلان بازدید نمود.

رشت - ایده آل خبر - به منظور اطلاع از نحوه هزینه کرد مبالغ انتشار اوراق مالی اسلامی( بند ط از تبصره 5 قانون بودجه سالهای 1399 و 1400 توسط برق گیلان به نیابت از کلیه شرکت های برق منطقه ای سراسر کشور) و اختصاص نقدینگی سهم برق گیلان ، مربوط به طرح تملک دارائیهای سرمایه ای و بازدید از حین و انتهای هزینه ، امید نبی زاده سرپرست اداره کل دیوان محاسبات گیلان و هیات همراه و معاونت های طرح و توسعه و مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای گیلان از چند پروژه در دست احداث شرکت برق منطقه ای گیلان بازدید نمودند.


به گزارش ایده آل خبر – سرپرست دیوان محاسبات گیلان در این برنامه، ضمن بازدید از تجهیزات موجود در انبار مرکزی شرکت برق منطقه ای گیلان، از پروژه خط تغذیه کننده پست های جنوب رشت و سلیمانداراب و روند اجرایی پست در دست احداث غرب رشت، به عنوان یکی از مهم ترین پروزه های زیربنایی استان گیلان دیدن نمود ودر پایان برنامه بازدید ضمن تشکر و تمجید از فعالیت ها و پروژه های در دست اقدام شرکت برق منطقه ای گیلان ، برای مدیریت و دست اندر کاران این شرکت آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون نمودند .
گفتنی است که پروژه پست ۲۳۰٫۶۳٫۲۰ کیلوولت غرب رشت بزرگترین پروژه شرکت برق منطقه ای گیلان از نظر میزان سرمایه گذاری است. این پروژه با هدف تعدیل بار پست های انتقال مجاور و تقویت شبکه فوق توزیع مرکز استان و برطرف کردن عمده مشکلات شهرستان رشت با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در حال احداث می باشد.