انتخاب مدیران انفصال از خدمت برای جایگاه های مدیریتی توسط شهردار رشت
انتخاب مدیران انفصال از خدمت برای جایگاه های مدیریتی توسط شهردار رشت

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای رشت عضو شورای اسلامی شهر رشت در جلسه پانزدهم شورا با انتقاد از عملکرد شهردار رشت اظهار کرد: بنده از شهردار رشت بدون هیچ چشمداشتی و فقط به نیت کمک به شهر و شهروندان حمایت کرده ام اما اقدامات شهردار […]

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای رشت عضو شورای اسلامی شهر رشت در جلسه پانزدهم شورا با انتقاد از عملکرد شهردار رشت اظهار کرد: بنده از شهردار رشت بدون هیچ چشمداشتی و فقط به نیت کمک به شهر و شهروندان حمایت کرده ام اما اقدامات شهردار رشت در همین ابتدای فعالیت موجب نگرانی بنده شده است.  مسعود عباس نژاد با بیان اینکه کاهش اضافه کاری پرسنل شهرداری رشت توسط شهردار رشت پذیرفتنی نیست افزود: شهردار رشت پاسخ دهد که کاهش چهارصد الی پانصد هزار تومانی از حق اضافه کاری پرسنل خدماتی شهرداری رشت در این تورم بر اساس کدامین منطق در حال انجام است ؟  وی با عذرخواهی از مجموعه شهرداری رشت بیان کرد: در صحن شورای رشت اعلام می کنم که از پرسنل خدوم شهردار رشت بابت اینکه توان مقابله با این اقدام شهردار رشت را نداریم عذرخواهی می کنم .  عباس نژاد به جایگاه نظارتی شورای رشت اشاره کرد و گفت: انتخاب یک موسسه غیر بومی ارزیابی مدیریتی به منظور سنجش و تست هوش مدیران شهرداری رشت موجب شرمندگی است و اعضای شورا همان طور که از مدیران شهرداری رشت بابت انجام امور مطالبه گری می کنند در مواقع لزوم از مدیران این مجموعه نیز حمایت می کنند .   عباس نژاد خطاب به شهردار رشت و با انتقاد از انتصاب معاونت خدمات شهرداری رشت بیان کرد: امروزه کسی را به عنوان معاون خدمات شهری شهرداری رشت انتخاب کرده اید که سابقه دوسال انفصال از خدمت دارد و حال پرداخت این هزینه برای ارزیابی چنین مدیرانی در این آزمون بررسی شایستگی بر اساس کدام ادله انجام شده است؟   وی با اشاره به اینکه ما شرمنده مردم هستیم گفت: شهردار رشت نقش نظارتی شورا را نادیده می گیرد و در انتصابات به گونه ای عمل می کند که ما را به سهم خواهی متهم می کند .  عضو شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه به بنده می گویند شهردار رشت فردی است که بازی را پنج به شش در شورا و نفع خودش هدایت می کند تصریح کرد: شهردار رشت با سرمایه گذاران نشست برگزار می کند و اعضای شورا از این اقدام بی اطلاع نیستند .  شرکت اعضای ستاد تبلیغاتی شهردار رشت در آزمون ارزیابی شایستگی مدیران شهرداری عباس نژاد با اشاره به لیست چهل نفره مدیران معرفی شده به شرکت مربوطه بابت انجام ارزیابی بیان کرد: این افراد تعدادی منتصب به شهردار و یا در ستاد تبلیغاتی وی مشغول فعالیت بوده اند و این اقدامات بسیار نگران کننده است.   وی با تاکید به اینکه اگر شهردار رشت معتقد به کار علمی است چرا بدون اعلام نظر موسسه ارزیابی شایستگی ، مدیر حوزه خدمات شهری شهرداری رشت را برکنار کرده است گفت: شهردار رشت بهتر بود تا اعلام نظر این موسسه کمی تامل می کرد و نسبت به انجام عزل و نصب مدیران اقدام نکند.   عباس نژاد با بیان اینکه قرار نیست چوب تخلف یک نفر را تمامی پرسنل شهرداری رشت بخورد تصریح کرد: اگر افرادی اضافه کاری های فراوان دریافت می کنند نباید حالا تمامی پرسنل چوب این اقدام را بخورند و در شرایطی که تورم شدید بر جامعه حاکم است نسبت به کاهش اضافه کاری پرسنل خدوم شهرداری رشت اقدام شود.