انتشار اصلاحیه آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر رشت
انتشار اصلاحیه آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر رشت

رشت_ایده آل خبر _در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، اصلاحیه مربوط به اسامی نامزدهای نهایی انتخابات شورای شهر رشت منتشر می گردد.

به گزارش ایده آل خبر به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان رشت، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر رشت می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ برگزار می شود و اصلاحیه مرتبط با اسامی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر رشت طی فرم شماره ۲۸و به شرح جداول pdf به شرح می باشد.

فرم۲۸_شهر رشت (۵).pdf