رئیس پارک علم و فناوری گیلان به عنوان دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار منصوب شد
رئیس پارک علم و فناوری گیلان به عنوان دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار منصوب شد

رشت - ایده آل خبر - انتصاب رئیس پارک علم و فناوری گیلان به عنوان دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان گیلان در بیست و یکمین جشنواره هفته پژهش و فناوری استان گیلان