انتصاب سرپرست معاونت توسعه مدیریت ، حقوقی و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان
انتصاب سرپرست معاونت توسعه مدیریت ، حقوقی و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان

رشت - ایده آل خبر - طی حکمی از سوی مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان حمزه عشوری به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت ، حقوقی و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان منصوب شد.


به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان طی حکمی از سوی مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان ، حمزه عشوری به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان منصوب شد .
در حکم دکتر رضا زمانی مدير كل حفاظت محيط زيست گيلان خطاب به حمزه عشوری آمده است : به موجب این حکم جنابعالی به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت ، حقوقی و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان منصوب می شوید ، امیدوارم موفق و موید باشید .
قابل ذکر است ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های صومعه سرا و رشت بخشی از مسئولیت های حمزه عشوری محسوب می شود. گفتنی است پیش از این گیل آوا همام مسئولیت این معاونت را به عهده داشت.