انتصاب مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان گیلان
انتصاب مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان گیلان

رشت_ ایده آل خبر _با صدور حکم معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملی گاز ايران،«مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان گیلان» منصوب شد.

به گزارش ایده آل خبر – طی حکمی ازسوی مجید چگنی؛ معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملی گاز ايران،  “عیسی جمال نیکویی” به عنوان «مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان گیلان» منصوب شد.