انعقاد قرارداد پزشکان متقاضی همکاری  با بیمه سلامت غیرحصوری انجام می شود
انعقاد قرارداد پزشکان متقاضی همکاری  با بیمه سلامت غیرحصوری انجام می شود

رشت_ایده ال خبر _احمدی رئیس اداره نظارت وارزشیابی اداره کل بیمه سلامت گیلان گفت: عقد قرارداد با پزشکان متقاضی همکاری با بیمه سلامت گیلان بصورت غیرحضوری انجام می گیرد.

به گزارش ایده ال خبر به نقل از روابط عمومی بیمه سلامت گیلان -‘رئیس اداره نظارت وارزشیابی اداره کل بیمه سلامت گیلان افزود: در راستای توسعه خدمات الکترونیک سازمان بیمه سلامت و اجرای طرح ملی نسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک، پزشکان متقاضی همکاری با بیمه سلامت ،اعم از پزشکان عمومی،متخصص و فوق تخصص دارای مطب فعال با مراجعه به سامانه نسخه الکترونیک نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

احمدی اضافه کرد: :به منظور تسهیل انعقاد قرارداد بامطب پزشکان متقاضی همکاری با بیمه سلامت ،اعم از پزشکان عمومی،متخصص و فوق تخصص دارای مطب فعال در سطح استان می توانند با مراجعه به سامانه به نشانی اینترنتی eservices.ihio.gov.ir/pcs نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

وی خاطر نشان کرد :به منظور عدم نیاز به مراجعه پزشکان و جهت هماهنگی لازم و ثبت قرارداد و ایجاد دسترسی های لازم،کارکنان اداره نظارت اداره کل بیمه سلامت استان گیلان با شماره تلفن ۱۶۶۶ آماده پاسخگویی می باشند.

احمدی یاد آورشد :با توجه به تکالیف قانونی و اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیکی و حذف کاربرد دفترچه،عقد قرارداد همکاری پزشکان متقاصی انجام خواهد شد و صرفاً مشروط به مشارکت در تجویز نسخه نویسی الکترونیکی خواهد بود.

وی افزود:پزشکان شاغل در بیمارستانها و درمانگاهها که فاقد مطب بوده و امکان قرارداد مستقل با این اداره کل را ندارند،می توانند با دسترسی که برای آنان بعنوان همکاربیمارستان یا درمانگاه ایجاد شده است،نسبت به تجویز الکترونیک دارو و خدمات اقدام نمایند.