اهدای عضو زن ۵۱ ساله یزدی به بیماران نیازمند، زندگی دوباره بخشید.
اهدای عضو زن ۵۱ ساله یزدی به بیماران نیازمند، زندگی دوباره بخشید.

اهدا عضو، اهدای زندگی

ایده آل خبر_به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ بی بی سکینه قاسمی مهرآبادی – ۵۱ ساله اهل و ساکن یزد که بر اثر خونریزی مغزی در دهم مهرماه سالجاری دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده، در یازدهم مهرماه سال جاری به اهدا نایل شد.

 در این خصوص بافت های (نسوج) بدن شامل؛ دریچه قلب، استخوان ها، تاندون ها، غضروف ها و… این نام آور در مرکز آموزشی وپژوهشی درمانی رازی برداشت و جهت فرآوری و‌ پیوند به بیماران نیازمند به تهران انتقال داده شد.

گفتنی است؛ این مورد چهاردهمین اهدا عضو در سال ۹۸ از استان گیلان می باشد