بازديد سر زده معاون درمان از كلينيك های تخصصی رشت
بازديد سر زده معاون درمان از كلينيك های تخصصی رشت

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گيلان به صورت سرزده و شبانه دقا به منظور بررسی روند درمان بیماران از كلينيك های تخصصی رشت بازدید کرد.

ایده آل خبر _به گزارش پايگاه اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي گيلان ( وب دا)؛ دكتر اسماعيل نورصالحي-معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي گيلان به همراه طاهره زاهد صفت-مدير پرستاري و منيره فلك باز- مدير درمان دانشگاه به صورت سرزده و شبانه از كلينيك هاي تخصصي رشت بازديد كرد.

در اين بازديد سرزده از چهار كلينيك تخصصي دانشگاه علوم پزشكي گيلان شامل،
كلينيك تخصصي و فوق تخصصي بعثت رشت، كلينيك تخصصي امام رضا(ع)، كلينيك تخصصي دندانپزشكي پرديس و كلينيك تخصصي رازي رشت بازديد به عمل آمد و روند ارایه خدمات مراکز درمانی را مورد ارزیابی قرار دادند.