بازدید استاندارگیلان از بیمارستان ۱۳۷ تختخوابی لنگرود
بازدید استاندارگیلان از بیمارستان ۱۳۷ تختخوابی لنگرود

ارسلان زارع استاندار گیلان به اتفاق ماکان پدرام مدیرکل راه وشهرسازی استان ونماینده مردم لنگرود از بیمارستان137 تختخوابی لنگرود بازدیدکردند

ایده آل خبر _به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی گیلان در این بازدید مدیرکل راه وشهرسازی گیلان با ارائه گزارشی از پیشرفت ۹۴ درصدی این بیمارستان خبر داد وگفت: کمبود اعتبار وکامل نبودن تخصیص اعتبار مصوب در سنوات گذشته وهزینه بالای امتیازات تاسیسات زیربنایی بخصوص امتیاز برق دلیل عمده تاخیر در اتمام این پروژه است که انتظار می رود با همکاری مسئولین امر این مشکلات برطرف گردد.
وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح گفت:به دلیل فرسودگی وگذشت عمر بیش ازحد بیمارستان موجود(موقوفه امینی)در شهرستان وناکافی بودن بخش ها وکمبود فضا جهت خدمات پزشکی این بیمارستان در ۳طبقه با ظرفیت ۱۳۷ تخت احداث شده است.
پدرام در ادامه افزود: این مرکز با احتساب ساختمانهای جانبی دارای ۱۲۳۳۸ مترمربع است که در آن بخش های آی سی یو –سی سی یو جراحی تخصصی وعمومی زنان وزایمان – رادیولوژی- سی تی اسکن -بستری مردان زنان وکودکان –مراقبت های ویژه- ساختمانهای پشتیبانی (تصفیه فاضلاب –پست برق – ایستگاه گاز –منبع زمینی بتنی)آشپزخانه مرکزی ومحوطه سازی به همراه پارکینگ خودروها پیش بینی شده است.