بازدید دکتر قبادی دانا معاون محترم وزیر و ریاست سازمان بهزیستی کشور از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست “ترنم امید” رشت
بازدید دکتر قبادی دانا معاون محترم وزیر و ریاست سازمان بهزیستی کشور از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست “ترنم امید” رشت

بیست وهفتم خرداد ماه دکتر قبادی دانا معاون محترم وزیر و ریاست سازمان بهزیستی کشور باتفاق دکتر نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان دکتر شبر مشاور رئیس در امور اجرایی و دبیر شورای معاونین بهزیستی کشور ، آقای علیرضا غاروریانی رئیس دفتر ریاست سازمان بهزیستی کشور ، معاونین ، حراست ، بازرسی بهزیستی گیلان و ...از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ترنم امید بازدید کردند

ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی اداره کل بهزیستی گیلان ،دکتر قبادی دانا در این بازدید گفت : امیدواریم حضور این فرزندان در بستر خانواده ی خویش یا در بستر خانواده ی جایگزین باشد، ما مسئولیت سنگینی‌ در قبال این فرزندان داریم و با توجه به هرم سنی که در استان گیلان است فرزندان به مانند طلا در استان هستند .
وی افزود باید شرایطی فراهم شود تا فلسفه وجودی این عزیزان به حداقل برسد و اگر هم هستند بالنده باشند.
ایشان خاطر نشان کردند تربیت دینی علاوه برحفظ قران ، پرورش خلاقیت ، امید به آینده، پرورش استعداد و استعداد یابی آنها نیز می باشد .
ریاست سازمان بهزیستی کشور فلسفه شبه خانواده را در بحث داشتن خانواده ، بحث داشتن برادر و خواهر و حس مالکیت فردی و ایجاد این تعلق خاطر در کودکان دانسته و سیر خاطرات در کنار هم بودن را در شکل دهی شخصیت اینده انها بسیار مهم می دانند .
ایشان فرمودند : عدم تاب آوری بسیار حائز اهمیت است در تربیت فرزندان و تمرین تکنیک های تاب اوری در کودکان ، از سن طفولیت بسیار اهمیت دارد تا کودکان در تنش ها و چالش های اینده بتوانند محکم و استوار باشند و لغزش نداشته باشند