بازدید شهرداران استان یزد از کارخانه کمپوست انزلی و مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی
بازدید شهرداران استان یزد از کارخانه کمپوست انزلی و مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی

بازدید شهرداران استان یزد از کارخانه کمپوست انزلی و مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی

ایده آل خبر _به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرانزلی ،شهرداران استان یزد علاوه بر بازدید از کارخانه کمپوست انزلی و مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی در شورای اسلامی شهر بندرانزلی حضور یافتند و نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان صحبت ها و بحث هایی درباره بازیافت و تفکیک از مبدا انجام دادند

 

.