بازیگران زندگی- مشارکت اجتماعی- پیشگیری از اعتیاد
بازیگران زندگی- مشارکت اجتماعی- پیشگیری از اعتیاد

ررشت - ایده آل خبر -'برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر که با محوریت شعار سال ۱۴۰۰ «یاریگران زندگی- مشارکت اجتماعی- پیشگیری از اعتیاد» می باشد از آلوده شدن خود و فرزندان مان به این معضل خانمان سوز به پیام های زیر توجه نماییم

به گزارش ایده آل خبر – شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان در هفته پیشگیری از مصرف مواد مخدر و مبارزه با آن شعار و پیامهایی را که خانواده ها باید به آن توجه و اهتمام داشته باشند صادر کرد که در زیر به آن اشاره شده است.

🟢آموزش مهارت خود کنترلی و خویش نگهبانی، از جمله راه‏های موثر در مقاوم سازی نوجوانان در برابر مصرف مواد می‏باشد.

🔵 کمال گرایی والدین در تحصیل، ورزش و …، زمینه اضطراب و فشار روانی را در نوجوانان مهیا نموده و آنان را به رفتارهای پرخطر نظیر مصرف مواد سوق خواهد داد.

🟣 بی ضرر دانستن مصرف ماری جوانا و حشیش، شانس اعتیاد را در نوجوانان افزایش خواهد داد.

🟠 نوجوانانی که توانایی لازم برای رد درخواست مصرف مواد از سوی گروه دوستان را نداشته باشند، ۹۱ درصد بیشتر در معرض خطر اعتیاد قرار خواهند داشت.

🔴 کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس، احساس بی‏کفایتی، انزواطلبی، افسردگی، اضطراب، فرار از منزل، پرخاشگری و خشونت، آشفتگی روانی، افت تحصیلی و ترک تحصیل از جمله عوامل موثر در گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها می‏باشد.

🟤 بیایید همه با هم کشوری ایمن از مواد مخدر بسازیم.

🟡 آیا می‏دانید آموزش مهارت‏های مقاومت، خود کنترلی و تصمیم‏گیری منطقی به نوجوان سبب توانمندسازی آنان در برابر اعتیاد خواهد شد؟