با حضور مدیران، سردبیران و دبیران رسانه های استان گیلان: شورای گفتگوی رسانه منطقه آزاد انزلی تشکیل شد
با حضور مدیران، سردبیران و دبیران رسانه های استان گیلان: شورای گفتگوی رسانه منطقه آزاد انزلی تشکیل شد

با حضور مدیران، سردبیران و دبیران رسانه های استان گیلان: شورای گفتگوی رسانه منطقه آزاد انزلی تشکیل شد

 

ایده آل خبر _به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، با حضور مدیران، سردبیران و دبیران رسانه های مکتوب و دیجیتال استان گیلان نخستین نشست “شورای گفتگوی رسانه منطقه آزاد انزلی” با حضور مهدی کاظمیان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برگزار شد.
در این نشست که مدیران روزنامه های گیلانی، نمایندگان روزنامه های کشوری، سردبیران استانی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استانی حضور داشتند، فعالین رسانه ای استان ضمن قدردانی از روند توسعه ای طی شده در منطقه آزاد انزلی ظرف سالهای اخیر که این منطقه را به کانون پیشران توسعه استان و شمال کشور تبدیل کرده، فرصت ها و چالش های پیش روی این منطقه را در مسیر توسعه منطقه و استان مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و بر لزوم تداوم راهبرد اجرا شده با بهره گیری از تمامی ظرفیت های استانی تصریح نمودند.
براساس این گزارش تداوم برگزاری این نشست ها در دوره های سه ماهه، حضور معاونین و مدیران سازمان در جلسات بعدی، اجرای تورهای رسانه ای آشنایی با توانمندیهای بخش های مختلف منطقه و توسعه همکاریهای فکری میان رسانه ها و سازمان در قالب شورای گفتگوی رسانه منطقه از جمله مهمترین موضوعات مورد توافق این نشست می باشد.