با هدف اصلاح نرخ و کاربری انشعابات توسط آبفای گیلان انجام شد: ممیزی انشعابات آب و فاضلاب شهرهای رشت، لاهیجان، لنگرود و رودسر
با هدف اصلاح نرخ و کاربری انشعابات توسط آبفای گیلان انجام شد: ممیزی انشعابات آب و فاضلاب شهرهای رشت، لاهیجان، لنگرود و رودسر

با هدف اصلاح نرخ و کاربری انشعابات توسط آبفای گیلان انجام شد: ممیزی انشعابات آب و فاضلاب شهرهای رشت، لاهیجان، لنگرود و رودسر

ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، معاون خدمات مشترکین و درآمد این شرکت از ممیزی انشعابات آب و فاضلاب شهرهای رشت، لاهیجان، لنگرود و رودسر با هدف اصلاح نرخ و کاربری انشعابات خبر داد.

رضا سبحانی معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای گیلان با اعلام این خبر افزود: به منظور اصلاح و بروزرسانی اطلاعات پرونده های مشترکین بر اساس گزارشات بازرسی وصول شده در خصوص انشعابات شهرهای رشت، لاهیجان، لنگرود و رودسر طی سالجاری از طریق بخش خصوصی اقدام به ممیزی انشعابات مشترکین شد.

وی از اثرات اجرای این طرح اصلاح نرخ و کاربری انشعابات، شناسایی استفاده های غیرمجاز، کاهش میزان برداشتهای غیرمجاز از شبکه و فراهم سازی مدیریت بهینه منابع و توزیع مناسب آب در سطح شهرها را برشمرد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای گیلان خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت انشعابات در قالب برنامه زمانبندی در دستور کار ادارات آب و فاضلاب شهرهای رشت، لاهیجان، لنگرود و رودسر قرار دارد که با همکاری و مشارکت مشترکین و کنترل و ارزیابی کارشناسان در محل انشعاب اجرا و خدمات مورد نیاز به همشهریان ارائه می شود. #هرهفته_الف_ب_ ایران