برای بهره گیری از هنرمندان گیلان در فضاسازی شهری؛ نقاشان و مجسمه سازان گیلانی مشکلات خود را با شهردار رشت مطرح کردند
برای بهره گیری از هنرمندان گیلان در فضاسازی شهری؛ نقاشان و مجسمه سازان گیلانی مشکلات خود را با شهردار رشت مطرح کردند

شماری از هنرمندان نقاش و مجسمه ساز گیلانی مسائل و مشکلات خود را در راستای همکاری با شهرداری رشت، با دکتر حاج محمدی مطرح کردند.

ایده آل خبر_به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در این نشست از همکاری هنرمندان گیلانی برای اجرای نقاشی های شهری و ساخت تندیس برای رشت، استقبال کرد.

شهردار رشت با اشاره به اینکه باید از توانایی و ظرفیت هنرمندان این خطه که سرآمد هنرمندان کشور هستند، در فضاسازی و بهبود سیما و منظر شهری بیشتر استفاده کرد، از برقراری و ایجاد این ارتباط استقبال نمود.

گفتنی اینکه در این نشست علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و بابک بهاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت هم حضور داشتند.

گزارش تصویری این دیدار را در زیر می توانید پیگیری کنید.