برای پاکبانان فصل سرد و گرم ندارد؛ همیشه آماده هستند
برای پاکبانان فصل سرد و گرم ندارد؛ همیشه آماده هستند

در حالی که هر فصل از فصول زیبای طبیعت طراوت و شادابی خاص خود را برای ما به ارمغان می آورد اما با آغاز هر فصل سال نیز تلاش پاکبانان شهر رشت را می توانیم به نوعی شاهد باشیم.

ایده آل خبر_به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در حالی که هر فصل از فصول زیبای طبیعت طراوت و شادابی خاص خود را برای ما به ارمغان می آورد اما با آغاز هر فصل سال نیز تلاش پاکبانان شهر رشت را می توانیم به نوعی شاهد باشیم.

فصل گرم سال به همان میزان تلاش و کوشش پاکبانان را به همراه دارد که فصلهای پاییز و زمستان.

فرا رسیدن فصل پاییز با همه زیباییهای طبیعی خود با برگ ریزان درختان، فرشی زیبا و رنگارنگ بر کف خیابانها و معابر عمومی پهن می کند که با وجود چشم نواز بودن می تواند در محیط شهری مشکلات و تبعات خود را برای شهر و شهروندان به همراه داشته باشد. برگهای خشک بالاخره باید جمع آوری شوند، چون‌ مسیر خروجی های آب را می گیرند و پس از پوسیده شدن چهره ای نازیبا به شهر و سیمای شهری می دهند. کار جمع آوری آنها از کف معابر عمومی در این فصل زیبای پاییز با همه زیبایی بی مانندش دردسرهای ناگفته و خاص خود را به همراه دارد.

این روزها به هر کوچه، خیابان، معبر، جوی آب، پیاده رو و فضاهای عمومی شهری که بنگری برگهای انبوه درختان توجه شما را جلب می کند.

پاکبانان سختکوش و پرتلاش شهرداری رشت این روزها به رغم زیبایی های طبیعی شهر بر فعالیت خود افزوده و شب و روز در حال جاروکشی پیاده روها و خیابانها و جمع کردن برگها و خار و خاشاک هستند.

یادمان باشد این روزها که طبیعت با چهره ای دگرگون شده بر کار و زحمت پاکبانان شهرمان افزوده است، اگر می خواهیم شهری پاک و پاکیزه داشته باشیم، سر ساعت ۹ شب زباله ها را در محلهای تعیین شده قرار داده و اندکی از زحمت این تلاشگران بکاهیم. «نارنجی پوشان» تلاشگر شهرمان کارگرانی زحمتکش هستند که اگر یک روز کارشان را به درستی و کامل انجام ندهند، رنگ و روی شهرمان قابل تحمل نخواهد بود.