بررسی نهایی و تسریع در عملیات اجرایی یادمان شهدای گمنام
بررسی نهایی و تسریع در عملیات اجرایی یادمان شهدای گمنام

جلسه بررسی نهایی و تسریع در عملیات اجرایی یادمان شهدای گمنام سجاد محجوب رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت از بررسی نهایی و تسریع در عملیات اجرایی یادمان شهدای گمنام خبر داد.

ایده آل خبر _به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، سجاد محجوب، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت از بررسی نهایی و تسریع در عملیات اجرایی یادمان شهدای گمنام خبر داد.

در این جلسه که با حضور سرهنگ عباس بایرامی مدیر کل حفظ نشر و آثار ارزش های دفاع مقدس و جمعی از مدیران شهرداری و نماینده شورا در امور ابنیه تاریخی و کارشناسان سازمان سیما، منظر فضای سبز شهری و طراح و پیمانکار شهرداری برگزار شد، به بررسی طرح نهایی و اصلاح ایرادات مطرح شده از سوی اعضای شورا و کارشناسان پرداخته شد.

در ادامه مقرر شد با توجه به پیشرفت شصت الی هفتاد درصدی پروژه در خصوص طرح نهایی نما که قرار است از طرف ستاد حفظ آثار ابلاغ گردد اظهار نظر شود.

وی در ادامه گفت: مقرر شد طراح پروژه تا پایان هفته جاری اصلاحات لازم را در طرح نهایی به عمل آورده و از طریق بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس به سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری ابلاغ نمایند.

سجاد محجوب با تاکید بر این که نباید زمان را از دست داد خواستار این شد که پیمانکار با سرعت بیشتر پروژه را به اتمام برساند