بررسی وضعیت ارتباطی و مخابراتی در فرمانداری شهرستان سیاهکل
بررسی وضعیت ارتباطی و مخابراتی در فرمانداری شهرستان سیاهکل

بررسی وضعیت ارتباطی و مخابراتی در فرمانداری شهرستان سیاهکل

 

ایده آل خبر _در راستای اجرائی نمودن سفر هفتگی مدیران کل دستگاههای اجرایی استان به شهرستانها و به منظور بررسی مسائل حوزه فناوری اطلاعات ، ارتباطی و مخابراتی شهرستان سیاهکل ،جلسه ای با حضور آقای محمود صوفی فرماندار سیاهکل ، دکتر نیکفر نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ،مهندس توکلی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ، مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان و جمعی از مدیران استان ، در فرمانداری شهرستان سیاهکل برگزار گردید.
به گزارش دقتر روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ،فرماندار سیاهکل در این جلسه به محرومیت شهرستان در حوزه زیرساخت و با توجه به وسعت شهرستان تصریح کرد: امکانات زیرساختی باید مهیای این وسعت و جمعیت شهرستان باشد اما به دلیل برخی از مسائل و شرایط اقلیمی منطقه هنوز از کمبود امکانات زیرساختی و ارتباطی رنج می برد.
فرماندار سیاهکل با اشاره به اینکه عصر حاضر عصر انفجار اطلاعات است اظهار داشت:بسیاری از روستاهای شهرستان به دلیل اقلیم منحصربه فردی که دارند فاقد پوشش شبکه های صداوسیما و تلفن همراه هستند و هرگونه برنامه ریزی و اقدام و سازوکار باید با توجه به تقویت این زیرساخت ها و اقلیم منطقه دیده شود.
ایشان در ادامه خواستار حل و فصل موضوع انتقال کابل فیبر نوری از سیاهکل به دیلمان ، اجرای طرح USO به منظور دسترسی ایستگاه های BTS،WLL بخش دیلمان و پیرکوه جهت افزایش سطح پوشش آنتن دهی و خدمات اینترنت ۳G و ۴G و سایر مشکلات و موضوعات ارتباطی شد.
در ادامه مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان اظهار داشت: ما اگر فیبر را انجام دهیم خدمات مخابراتی از سطح ۲G به ۳G و ۴G ارتقا پیدا می کند و اجرای این طرح منوط به کمک سازمانهای مرتبط جهت حفاری در این امر می باشد، وظیفه مخابرات اجرای طرح فیبر نوری و حفاری به عهده سایر سازمانهای مرتبط می باشد.
مهندس آمویی افزود:از نظر ارتباطات سیاهکل شهری است که خوب رسیدگی شده است و دستور کار ما در اجرای کافوهای نوری است و با توجه به افزایش متقاضیان اینترنت در شهرستان سیاهکل ،اولویت در جمع آوری PCM ها است .
ایشان در ادامه با توجه به افزایش متقاضیان تلفن ثابت در این شهرستان از ایجاد امکان ثبت نام از طریق سامانه جدید در سایت مخابرات ایران WWW.TCI.IR خبر داد .
وی افزود: در خصوص سرقت کابل های مخابراتی نیز اقدامات و توصیه های کاربردی جهت رفع این مشکل به فرمانداری ها اعلام گردیده است .