برگزاری اجلاس مدیران منطقه ۷ سازمان بیمه سلامت ایران به میزبانی اداره کل بیمه سلامت گیلان
برگزاری اجلاس مدیران منطقه ۷ سازمان بیمه سلامت ایران به میزبانی اداره کل بیمه سلامت گیلان

برگزاری اجلاس مدیران منطقه ۷ سازمان بیمه سلامت ایران به میزبانی اداره کل بیمه سلامت گیلان

روز چهارشنبه بیست آذر ماه ۹۸ جلسه مدیران منطقه ۷ کشور با حضور مدیران ادارات کل بیمه سلامت استانهای گیلان- قزوین و زنجان در محل اداره کل بیمه سلامت استان گیلان برگزار شد.
در ابتدا دکتر علی اکبری مدیرکل بیمه سلامت استان گیلان ضمن خیر مقدم به حاضران در خصوص اهمیت جلسه و لزوم پیگیری مصوبات آن مطالبی ابراز داشت. در ادامه جلسه موضوعات نرم افزار اسناد پزشکی، قطعی و کندی سامانه به دلیل تغییر data base، نسخه نویسی الکترونیک، سامانه خسارت متفرقه، رسیدگی الکترونیک اسناد بستری و خسارت متفرقه، وصول مطالبات حق سرانه از موسسات بیمه گزاروعدم امکان گزارش گیری درپنل مدیریت شرکای کاری موجود از محورهای اصلی این اجلاس بود که مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.