برگزاری جلسه هم اندیشی با موضوع نظام پیشنهادات در مخابرات منطقه گیلان
برگزاری جلسه هم اندیشی با موضوع نظام پیشنهادات در مخابرات منطقه گیلان

ایده آل خبر _ به گزارش دفتر روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ،مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان با اشاره به اهمیت جایگاه نظام پیشنهادات و لزوم بکارگیری همه افکار و اندیشه ها گفت : شورای عالی مخابرات ایران دستورالعملی برای نظام پیشنهادات اختصاص داده و ما در استانها کمیته تخصصی در این وادی بصورت […]

ایده آل خبر _ به گزارش دفتر روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ،مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان با اشاره به اهمیت جایگاه نظام پیشنهادات و لزوم بکارگیری همه افکار و اندیشه ها گفت : شورای عالی مخابرات ایران دستورالعملی برای نظام پیشنهادات اختصاص داده و ما در استانها کمیته تخصصی در این وادی بصورت فعال داریم . ما باید با انگیزه به رشد و تعالی سازمان حساس باشیم و با مطالعه بخشنامه ها و دستور العملها در حوزه کاری خودمان راهکار پیدا کنیم .
مهندس آموئی اهم وظایف دبیرخانه نظام پیشنهاد دهنده را فعالیت جهت ارتقاء انگیزه ، اخذ دستور پیشنهادات پذیرفته شده و اعلام نتیجه به پیشنهاد دهنده برشمرد و اظهار داشت : پیشنهاد بارهای مختلفی دارد مانند بار مالی ، فرهنگی و … ما باید بعد از تجزیه و تحلیل پیشنهاد و ضمن تقدیر از پیشنهاد دهنده به آن موضوع جهت دهیم .
در ادامه مدیر مخابرات منطقه گیلان با اشاره به درآمد سال گذشته گفت : ما در سال گذشته ۱۸۶ میلیارد تومان درآمد داشتیم . نزدیک به ۱۷۲ میلیارد تومان هزینه و یک زیان انباشته که با تلاش همکاران حل گردید .
مهندس آموئی با اشاره به سرقت کابلهای مخابراتی و خسارات میلیاردی گفت : ۲۷۰ هزار شماره تلفن ثابت روستایی در استان دایر است که اهم سرقتهای سالهای اخیر در مناطق روستایی است که در این وادی همکاران محترم می توانند با پیشنهادات ارزنده خود ما را یاری رسانند .
شایان ذکر است در این مراسم ، تعدادی از کارشناسان حاضر در جلسه ، نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص راهکارهای مشارکت عموم کارکنان در نظام پیشنهادات ارائه نمودند .