برگزاری جلسه پیشگیری از سرقت در مخابرات منطقه گیلان
برگزاری جلسه پیشگیری از سرقت در مخابرات منطقه گیلان

به گزارش ایده آل خبر به نقل از مخابرات منطقه گیلان، در این جلسه مهندس حسنی به آمار سرقت از تجهیزات مخابراتی در طول ماههای گذشته پرداخت و گفت یکی از معضلات اساسی مخابرات سرقت از تجهیزات می باشد و با توجه به شرایط اقتصادی، گاهی جایگزین نمودن این تجهیزات علاوه بر هزینه بسیار بالای […]

به گزارش ایده آل خبر به نقل از مخابرات منطقه گیلان، در این جلسه مهندس حسنی به آمار سرقت از تجهیزات مخابراتی در طول ماههای گذشته پرداخت و گفت یکی از معضلات اساسی مخابرات سرقت از تجهیزات می باشد و با توجه به شرایط اقتصادی، گاهی جایگزین نمودن این تجهیزات علاوه بر هزینه بسیار بالای آن و مدت زمان ارسال تجهیزات جهت رفع خرابی باعث ایجاد نارضایتی مشترکین و همچنین کاهش درآمد می شود.

جناب سرهنگ حدادی رئیس پلیس آگاهی استان در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از مخابرات منطقه گیلان جهت برگزاری این جلسه به بررسی آمار سرقت های ثبت شده در سامانه پلیس در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: شرکت های خدمات رسان می بایست آمارهای سرقت روزانه و ماهیانه خود را بر اساس شهرستان ها یا مناطق احصاء کنند.

در ادامه این نشست صمیمی اعضای حاضر در جلسه به ارائه راهکارها و تبیین پیشنهادهای خود پرداختند و مقرر گردید این جلسه هم‌اندیشی به صورت ماهیانه برگزار گردد .