بهره برداری از پروژه تثبیت وتعریض جاده شهر صنعتی رشت در دهه فجر سالجاری
بهره برداری از پروژه تثبیت وتعریض جاده شهر صنعتی رشت در دهه فجر سالجاری

استاندار گیلان در بازدید از پروژه تثبیت وتعریض جاده شهر صنعتی رشت از افتتاح این طرح در دهه فجر سالجاری خبر داد.

ایده آل خبر _به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی گیلان ، ارسلان زارع استاندار گیلان به اتفاق مدیر کل راه وشهرسازی گیلان از این پروژه بازدید کرد واز بهره برداری آن در دهه فجر خبر داد.
ماکان پدرام مدیر کل راه وشهرسازی گیلان با ارائه گزارشی گفت: کل پروژه در فاز اول از سال ۹۳بطول ۴۴۰۰متر آغاز شده که با تکمیل این پل با درصد پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصد در دهه فجر به بهره برداری می رسد.
وی اعتبار سالجاری برای اجرای این پروژه را بالغ بر ۴۶۰۰ میلیون ریال ( مجموع پل وراه) عنوان کرد.
مدیر کل راه وشهرسازی در ادامه افزود: فاز دوم این پروژه بطول ۳۴۵۰ متر بوده که در سال ۹۷ به اتمام رسیده ولی حدود ۶۵۰ متر بدلیل معارض استخر هنوز اجرایی نشده است که نیازمند یک دستگاه پل ده متری می باشد.